Usilujeme sa o to, aby každá nezisková organizácia na celom svete mala prístup k technológiám a znalostiam, ktoré jej umožnia naplno využívať svoj potenciál.


AKTUALITY

 

Pracujete s deťmi a mládežou vo veku 8-24 rokov?
Teší vás programovanie a viete pre neho nadchnúť aj ostatných? Ukázať im, aká to môže byť zábava a užitočná pomôcka zároveň?
Ak áno, práve pre vás tu je iniciatíva Meet and Code, spolu s možnosťou získať grant do výšky 400 Euro na podujatie spojené s programovaním.
Zadajte návrh vášho projektu do 15.9. a podujatie zrealizujte počas Európskeho týždňa programovania, v termíne od 7. do 22. októbra 2017.
Podrobnosti si prečítajte tu >>>.

Prihlasovacie formuláre nájdete na stránke http://www.meet-and-code.org/
Tešíme sa na vaše nápady na podujatia!


 

 


FB Techsoup Svk

Program TechSoup Slovensko poskytuje softvérové dary pre verejnoprospešné dobročinné organizácie. Môžu to byť:
* občianske združenia,
* neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby,
* neinvestičné fondy,
* nadácie,
* verejné knižnice,
* organizácie Slovenského Červeného kríža,
* charitatívne organizácie a zariadenia zriaďované cirkvami a cirkevné neziskové organizácie.Za darovaný softvér uhradíte iba administratívny poplatok, čo je zlomok bežnej trhovej ceny. Získate trvalé licencie pre počítače vašej organizácie alebo pre počítače vašich aktivitov a dobrovoľníkov.

Ak ste tu nový a máte nejakú otázku, kontaktujte nás.

Máte aktívne konto v programe TechSoup, ale ste zabudli, ako postupovať ďalej? TU si pozrite najčastejšie otázky a odpovede.