Usilujeme sa o to, aby každá nezisková organizácia na celom svete mala prístup k technológiám a znalostiam, ktoré jej umožnia naplno využívať svoj potenciál.


AKTUALITY

 

 

 

 

Program TechSoup Slovensko poskytuje softvérové dary pre verejnoprospešné dobročinné organizácie. Môžu to byť:
* občianske združenia,
* neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby,
* neinvestičné fondy,
* nadácie,
* verejné knižnice,
* organizácie Slovenského Červeného kríža,
* charitatívne organizácie a zariadenia zriaďované cirkvami a cirkevné neziskové organizácie.Za darovaný softvér uhradíte iba administratívny poplatok, čo je zlomok bežnej trhovej ceny. Získate trvalé licencie pre počítače vašej organizácie alebo pre počítače vašich aktivitov a dobrovoľníkov.

Ak ste tu nový a máte nejakú otázku, kontaktujte nás.

Máte aktívne konto v programe TechSoup, ale ste zabudli, ako postupovať ďalej? TU si pozrite najčastejšie otázky a odpovede.