O and O Software


O&O


Prehľad programu darovania spoločnosti O&O Software

Spoločnosť O&O Software vstúpila do programu TechSoup Slovensko, aby neziskovým organizáciám ponúkla softvér pre manažment dát a počítačových systémov.

Firma O&O poskytuje nástroje na zlepšenie výkonu, bezpečnosť a obnovu údajov a pre administráciu systémov pracujúcich na platforme Windows. Nástroje je možné použiť pre stolné alebo prenosné počítače a pre servery.

Neziskové organizácie môžu využiť softvér spoločnosti O&O Software na:
•  Prevenciu strát dôležitých údajov organizácie a na ich obnovu v prípade straty
•  Zvýšenie výkonu počítačov, aby mohli byť využívané čo najdlhšie obdobie, než ich bude nutné vymeniť
•  Minimalizáciu práce IT administrátora, aby zabezpečil požadovaný výkon počítačov

Počas fiškálneho roka (od 1. júla do 30. júna) môže každá oprávnená organizácia požiadať o maximálne dva softvérové produkty.

Medzi oprávnené organizácie môžu byť zaradené iba dobročinné organizácie (občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy, nadácie), verejné knižnice, organizácie Slovenského Červeného kríža, charitatívne organizácie a zariadenia zriaďované cirkvami a cirkevné neziskové organizácie.

Ak chcete zistiť, či je vaša organizácia oprávnená pre účasť v tomto programe, preštudujte si stránku Pravidlá a podmienky pre čerpanie darov od spoločnosti O&O Software.Microsoft VLSC

Pravidlá programu darovania spoločnosti O&O Software< up >