Otázky a odpovede pre schválené organizácie

Otázka: Dlhšie sme nič neobjednávali. Je naše konto ešte aktívne?
Odpoveď: Áno, konto organizácie je trvalo aktívne, po posúdení a schválení organizácie do programu TechSoup Slovensko.

Otázka: Čo máme robiť, ak sme zabudli prihlasovanie meno alebo heslo?
Odpoveď: Ak poznáte vaše prihlasovanie meno alebo emailovú adresu, kliknite na prepojenie Požiadať o nové heslo (nájdete ho na pravej strane hlavnej stránky). Systém vám zašle link na jednorazové prihlásenie, kde si môžete zadať nové heslo.
Ak nemáte žiadne údaje, kontaktujte administrátora na adrese info@pontisno.sk.

Otázka: Máme záujem prvýkrát požiadať o darovaný softvér. Ako máme postupovať?
Odpoveď: Ak je už vaše konto aktívne:
* Použite prihlasovanie meno a heslo a vstúpte do konta vašej organizácie v programe TechSoup.
* Do košíka si postupne uložte všetky produkty, o ktoré chcete požiadať.
* Pri každom produkte upravte počet licencií na počet, ktorý budete potrebovať. Predvolená je 1 licencia, čo predstavuje softvér použiteľný zvyčajne pre 1 počítač.
* Skontrolujte si počty licencií podľa podmienok darcov, aby ste neprekročili napríklad ročný limit darcu pre jednu organizáciu.
* Požiadavku uzavrite, potvrďte všetky doplňujúce informácie (v ďalších 2 krokoch) a odošlite ju do systému. Po úspešnom zadaní sa na vašom monitore objaví správa Vaša objednávka bola potvrdená a na email vám zašleme automatickú formálnu predfaktúru.
* Ak máte záujem o produkty Windows Get Genuine od spoločnosti Microsoft, zadajte samostatnú požiadavku, ktorá bude obsahovať iba Windows Get Genuine. Tento produkt sa nedá kombinovať s inými produktami, lebo má samostatnú licenčnú zmluvu.

Otázka: V programe máte nového darcu. Musíme si urobiť novú registráciu?
Odpoveď: Nie. Jedno aktívne konto platí pre ľubovoľného darcu programu TechSoup Slovensko.
Ak do programu vstúpi nový darca, posúdime vašu organizáciu, či spĺňa podmienky nového darovacieho programu. Vo svojom konte nájdete zoznam darcov spolu s informáciou, či spĺňate aj nové darovacie podmienky.
V súčasnosti môžete požiadať o softvérové dary od firiem Adobe, GiftWorks, Microsoft a O&O Software.

Otázka: Ako môžeme používať darované licencie?
Odpoveď: Licencie môže každá organizácia používať nielen pre počítače v majetku organizácie, ale aj pre súkromné počítače jej pracovníkov, dobrovoľníkov alebo aktivistov za podmienky, že na nich budú vykonávať prácu pre vašu organizáciu. Ak títo spolupracovníci prestanú pracovať pre organizáciu, zo súkromných počítačov musia darovaný softvér odinštalovať a licencie vrátiť organizácii.
Základná podmienka je, že darované licencie musia ostať v majetku organizácie, nesmú byť ďalej darované alebo predané žiadnej inej organizácii alebo jednotlivcovi, ani ak by sa jednalo o charitatívnu akciu alebo zbierku.

Otázka: Aké licencie môžeme využívať?
Odpoveď: Naša ponuka je veľmi široká, v súčasnosti môžete požiadať o softvérové dary od firiem Adobe, GiftWorks, Microsoft a O&O Software. Licencie sú zvyčajne trvalé, ponúkajú pravidelné updaty, prípadne aj upgrady na vyššiu verziu softvéru. Stručne uvedieme len zopár príkladov:
Od firmy Adobe:
* Samostatné grafické programy na úpravu fotografií, videí, tvorbu webových stránok alebo na editáciu PDF súborov ako Photoshop Elements, Premiere Elements alebo Acrobat.
* Balík grafických programov Creative Suite 6 Design and Web, ktorý obsahuje 9 rôznych aplikácií pre multimédiá, fotografie a videá a na ich správu.
Od spoločnosti Microsoft:
* Operačný systém MS Windows (Windows 7 a 8).
* Balíky programov MS Office pre prácu s programami Word, Excel, Outlook alebo Access pre platformy Win aj Mac.
* MS Publisher, ak chcete pripraviť pútavé letáky alebo grafické materiály o vašej činnosti.
* MS Project pre riadenie obsahu, termínov a dodávateľov vašich projektov.
* MS Dynamic CRM pre riadenie vzťahov s vašimi zákazníkmi alebo donormi.
* MS MultiPoint Server pre prácu vašich dobrovoľníkov a stážistov (stačí 1 spoločný počítač, ktorý bude obsluhovať niekoľko pracovísk s monitormi, myšami a klávesnicami)
* Rôzne servery pre prácu vašej siete: dátový Windows Server pre riadenie vašej siete, SQL Server pre prácu s databázami, SharePoint Server pre externé zdieľanie dát, atď.
Od spoločnosti O&O Software:
* Softvér pre údržbu vašej siete, zálohovanie a ochranu dát pred ich stratou, prípadne pre obnovu stratených dát atď.
Od spoločnosti GiftWorks:
* Špecializovaný softvér pre riadenie vašich darcov a ich finančných prísľubov a darov, pre tvorbu a realizáciu fundraisingových kampaní menších neziskových organizácií (vo forme darovaného softvéru) alebo pre väčšie organizácie za plnú platbu za softvér.

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať.
Pontis n.o.
administrátor programu TechSoup Slovensko
E:
info@pontisno.sk
M: 0948 016 123