Kto sú naši finanční partneri

Vďaka našim členským a pridruženým organizáciám a vďaka modelu darovania neziskovej organizácie TechSoup, ktorý štedro podporujú darcovia svojimi produktami, robíme výrazné kroky na ceste za naším cieľom − efektívnym využívaním digitálnych technológií a digitalizáciou sveta. Moderné technológie sa dnes vyvíjajú neuveriteľnou rýchlosťou, ich celosvetové využitie je však stále obmedzené. Je preto potrebné vykonať ešte obrovské množstvo práce, aby sa naša vízia mohla stať skutočnosťou.

Ani organizácia TechSoup ani spolupracujúce organizácie by však nemohli byť úspešné bez dodatočnej finančnej podpory. Organizácia TechSoup by preto rada aj na tomto mieste vyjadrila svoju hlbokú vďaku zaangažovaným organizáciám, ktoré mu poskytujú nevyhnutnú podporu a finančnú pomoc.

Microsoft
Vzťahy spoločnosti Microsoft a organizácie TechSoup sa začali v roku 1995. Microsoft je dodnes kľúčovým finančným partnerom a aj hlavným poskytovateľom darovaného softvéru.
V roku 2003 nám Microsoft pomohol spustiť darcovskú online platformu v Severnej Amerike a v roku 2006 začala spoločnosť spolupracovať s organizáciou TechSoup na jej celosvetovom rozširovaní. Firma Microsoft investovala takmer 3 milióny USD do rastu webovej stránky TechSoup a do siete jej partnerských neziskových organizácií po celom svete.
Okrem toho darovala softvér v celkovej hodnote vyše 281 miliónov USD pre viac ako 50 000 neziskových organizácií v 21 krajinách, čím im výrazne pomohla poskytovať ich cenné služby pre život miestnych spoločenstiev.
Vedúce postavenie a vízia spoločnosti Microsoft hrajú naďalej kľúčovú úlohu pri rozširovaní programu TechSoup. Veľkorysé dary spoločnosti pre neziskové organizácie na celom svete prinášajú výhody kvalitných, dostupných a ľahko ovládateľných riešení a moderných informačných technológií.
 
Symantec
Okrem vlastného programu darovania softvéru firma Symantec štedro financovala aj spustenie darcovského programu TechSoup v Írsku.

Nadácia kráľa Baudouina
Nadácia kráľa Baudouina poskytla organizácii TechSoup dodatočné finančné prostriedky vo forme grantov, ktorými prispela k spusteniu programu TechSoup v Belgicku.


Všetkým jednotlivcom, spoločnostiam a skupinám, ktoré majú rovnakú víziu ako my, radi poskytneme ďalšie informácie.

Kontaktujte nás!

< hore >