Pontis n.o., administrátor programu

Pontis

Nezisková organizácia Pontis n.o. poskytuje všeobecne prospešné služby, najmä:

•    organizačnú a technologickú podporu pre dobročinné a verejnoprospešné organizácie,
•    zabezpečuje prístup k moderným informačným technológiám,
•    administruje grantové programy,
•    vedie účtovníctvo pre firemné nadácie,
•    administruje program Vecné dary, ktorý spája ponuku firemných darcov a príjemcov z neziskového sektora v oblasti nefinančných darov.


Pri projektoch nadväzujeme na skúsenosti a know-how Nadácie Pontis v oblasti firemnej filantropie, z iniciatívy ktorej začiatkom roka 2008 organizácia Pontis n.o. vznikla.
Ďalším zo zámerov organizácie je zamestnávať sociálne znevýhodnených občanov (napríklad ZŤP, občanov nad 50 rokov, absolventov, dlhodobo nezamestnaných a pod.). S týmto zámerom sme sa uchádzali o priznanie postavenia sociálneho podniku začiatkom roka 2009. 


Bližšie informácie:

Pontis n.o.

Zelinárska 2
821 08 Bratislava
mobil: +421 948 016 123
e-mail: info@pontisno.sk

IČO: 37925121
DIČ: 2022553291
Bankové spojenie: SK8931000000004001150607 Prima banka Slovensko a.s.

< hore >