Adobe

Adobe pre neziskové organizácie spoločnosti TechSoup Slovakia

Získajte prístup k pestrej škále kreatívnych softvérových produktov spoločnosti Adobe. Uchádzať sa o ne môžu oprávnené neziskové a charitatívne organizácie, verejné knižnice, organizácie Slovenského Červeného kríža a vybrané cirkevné a náboženské organizácie.

S použitím produktov spoločnosti Adobe môžete ľahko editovať obrázky, navrhnúť a tvoriť webové stránky, publikovať informačné spravodaje, vytvárať a upravovať video- alebo audio výstupy atď. Organizácie ich efektívne využijú na svoje propagačné a marketingové účely.

Oprávnenosť a obmedzenia

Oprávnené organizácie môžu získať počas jedného fiškálneho roka (trvá od 1. júla do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka):
• maximálne štyri darované samostatné produkty (ako trvalé licencie),
Pre ďalšie informácie si prečítajte Pokyny a obmedzenia programu darovania spoločnosti Adobe.

Zľavnený prístup

Ak názov produktu obsahuje poznámku " Access to Discounted Rates“ (Zľavnený prístup), vtedy je v našej ponuke špeciálna zľava na uvedené výrobky alebo služby. Ak si zadáte svoju požiadavku a zaplatíte administratívny poplatok do programu TechSoup, pre daný výrobok alebo službu budete zároveň platiť aj priamy poplatok darcovskej firme.
V popise každého produktu môžete nájsť konkrétnu výšku zľavy.
Zľavnené ceny sú dostupné len pre oprávnené organizácie podľa kritérií programu TechSoup Slovensko.