Adobe

Adobe pre neziskové organizácie programu TechSoup Slovensko

Získajte prístup k pestrej škále kreatívnych softvérových produktov spoločnosti Adobe. Uchádzať sa o ne môžu oprávnené neziskové a charitatívne organizácie, verejné knižnice, organizácie Slovenského Červeného kríža a vybrané cirkevné a náboženské organizácie.

S použitím produktov spoločnosti Adobe môžete ľahko editovať obrázky, navrhnúť a tvoriť webové stránky, publikovať informačné spravodaje, vytvárať a upravovať video- alebo audio výstupy atď. Organizácie ich efektívne využijú na svoje propagačné a marketingové účely.

Oprávnenosť a obmedzenia

Oprávnené organizácie môžu získať počas jedného fiškálneho roka (trvá od 1. júla do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka):
• maximálne štyri dotované produkty,
a súčasne
• neobmedzený počet zvýhodnených prístupov k predplatnému Adobe Cloud.

Pre ďalšie informácie si prečítajte Pravidlá a podmienky spoločnosti Adobe.