Box

Darovací program spoločnosti Box.org poskytuje v rámci programu darovania Techsoup Slovensko cloudovú službu Box.org určenú na správu obsahu dokumentov a kooperáciu spolupracovníkov dostupnú pre všetky oprávnené neziskové a charitatívne organizácie a verejné knižnice na Slovensku.

Aplikácie Box môžete použiť na správu a spoluprácu pri tvorbe obsahu vašich dokumentov so zamestnancami a dobrovoľníkmi organizácie a na distribúciu obsahu ich konečným príjemcom.

Organizácia Box.org je iniciatívou spoločnosti Box Inc.

Oprávnenosť a obmedzenia

Oprávnená organizácia môže požiadať o tento produkt iba jednorazovo – jediný raz kedykoľvek po registrácii a kladnom posúdení do programu TechSoup.

Pre overenie podmienok účasti a ďalšie informácie si prečítajte stránku Pravidlá a podmienky spoločnosti Box.org.

O spoločnosti Box.org

V organizácii Box.org, ktorá je iniciatívou spoločnosti Box Inc., veríme, že všetci, ktorí sú odhodlaní robiť dobro, by mali mať k dispozícii tie najlepšie dostupné nástroje.

Poslaním spoločnosti Box.org je umožniť neziskovým a charitatívnym organizáciám dosiahnuť ich poslanie produktívnym, konkurencieschopným a kooperatívnym spôsobom.
Neziskovým organizáciám poskytujeme naše jednoduchého a výkonného riešenia pre správu obsahu a spoluprácu pre ich najdôležitejšie programové, vývojové a administratívne aktivity.