FAQ: Ako obnoviť a predĺžiť platnosť registrácie

V mojom konte na stránke Techsoup.sk je napísané, že platnosť konta vypršala. Čo mám urobiť?

Ak sa táto správa zobrazila pri pokuse o pridanie produktu do nákupného košíka, znamená to, že buď už neplatia základné dokumenty, ktoré predložila vaša organizácia v procese registrácie ako dôkaz o jej neziskovom statuse, alebo konto organizácie bolo naposledy overené pred dvoma a viac rokmi a my teraz musíme preveriť, či sú vaše registrované údaje aktuálne. Vypršanie platnosti konta ale neznamená, že vaša organizácia stratila neziskový status. Znamená iba to, že registrované údaje vašej organizácie musíme každé dva roky opakovane overiť.

Čo musím predložiť?

Potvrďte nám na adresu info@pontisno.sk, či sú aktuálne a pravdivé údaje vašej organizácie registrované na stránke Techsoup.sk. Urobíte to tak, že sa prihlásite do vášho konta Techsoup a všetky údaje skontrolujete. Následne nám z vašej e-mailovej adresy pošlete správu s potvrdením platnosti (správnosti) registrovaných údajov alebo e-mail so zmenami registrovaných údajov. Ak bol zrušený aj váš neziskový status, pošlite nám prosím e-mailom scany (kópie) aktuálnych verzií vašich základných dokumentov, ak ich máte k dispozícii. Zoznam požadovaných dokumentov nájdete na stránke Kritériá programu Techsoup.

Kedy môžem znova použiť naše konto?

Po vašom potvrdení e-mailom, že všetky registrované údaje sú aktuálne a pravdivé, alebo ak nám pošlete zmeny neplatných údajov na aktuálne, alebo ak nám doručíte scany aktuálnych dokumentov organizácie v prípade, keď bol zrušený aj neziskový status organizácie, vaše konto Techsoup bude obnovené a predĺžené o ďalšie dva roky. Následne budete môcť požiadať o softvérové dary a ďalšie ponúkané služby alebo znova vygenerovať overovací kód (token) programu TechSoup.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa procesu obnovy a predĺženia platnosti registrácie organizácie, kontaktujte tím programu Techsoup Slovensko e-mailom na adrese info@pontisno.sk.

Ďakujeme!