FAQs programu TechSoup – Najčastejšie otázky

Všeobecné informácie
1.1 Aké produkty sa dajú získať prostredníctvom programu TechSoup Slovensko?
1.2 Prečo účtujete administratívny poplatok?
1.3 Ako mám kontaktovať program TechSoup?
1.4 Ako môžem získať pomoc a poradenstvo pri výbere produktov?

Kto je oprávnený požiadať o softvérové dary
2.1 Je moja organizácia oprávnená požiadať o softvérové dary cez program TechSoup Slovensko?

Registrácia
3.1 Chcem požiadať o softvérové dary. Ako mám postupovať?
3.2 Ak už niekto iný zaregistroval našu organizáciu do programu TechSoup, môžem použiť tento účet na objednanie produktov?
3.3 Ako zistím používateľské meno a heslo našej organizácie?

Podanie žiadosti 
4.1 Ako mám požiadať o softvérový dar?
4.2 Koľko produktov môžem objednať?
4.3 Ako často môže moja organizácia požiadať o softvérové dary? 
4.4 Moja organizácia má niekoľko pobočiek. Môže každá z nich požiadať o softvér samostatne?
4.5 Ako uhradím administratívny poplatok?

Dodacia adresa
5.1 Môže sa dodacia adresa líšiť od sídla organizácie (teda od registrovanej adresy organizácie)?

Informácie o stave mojej požiadavky
6.1 Kedy môžem očakávať dodanie požadovaných produktov?
6.2 Na koho sa mám obrátiť s otázkami o stave mojej žiadosti?
6.3 Ako mám postupovať, ak chcem zrušiť zadanú požiadavku?

Vrátenie peňazí a tovaru
7.1 Ako mám postupovať, ak chcem vrátiť už dodaný tovar?
7.2. V akej forme dostanem späť peniaze?

Prístup k môjmu účtu
8.1 Ako mám postupovať, ak som zabudol (zabudla) používateľské meno alebo heslo našej organizácie?
8.2 Moju organizáciu už zaregistroval niekto iný. Ako môžem zistiť používateľské meno a heslo?
8.3. Ako mám postupovať, ak sa od registrácie do programu TechSoup Slovensko zmenili kontaktné údaje mojej organizácie?

 

Všeobecné informácie

1.1 Aké produkty sa dajú získať prostredníctvom programu TechSoup Slovensko?
TechSoup Slovensko ponúka oprávneným a schváleným organizáciám softvérové dary. Ich aktuálny zoznam nájdete na karte Katalóg produktov.

1.2 Prečo účtujete administratívny poplatok?
TechSoup Slovensko za spracovanie každej objednávky účtuje administratívny poplatok. Administratívne poplatky sú rôzne, no neziskové organizácie v porovnaní s typickými maloobchodnými cenami ušetria približne 92-96 % nákladov. Poplatky umožňujú, aby program TechSoup mohol aj naďalej ponúkať túto službu a darované produkty neziskovej komunite.

1.3 Ako mám kontaktovať program TechSoup Slovensko?
Pre kontaktné údaje kliknite na prepojenie Kontaktujte nás.

1.4 Ako môžem získať pomoc a poradenstvo pri výbere produktov?
TechSoup Slovensko ponúka bezplatnú pomoc a poradenstvo organizáciám zaregistrovaným do programu. Ďalšie informácie nájdete v časti  Pomoc a poradenstvo.

^ hore


 

Kto je oprávnený požiadať o softvérové dary

2.1 Je moja organizácia oprávnená požiadať o softvérové dary cez program TechSoup Slovensko?
Program TechSoup Slovensko ponúka softvérové dary dobročinným organizáciám so sídlom na Slovensku. Príjemcami darov môžu byť občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy, organizácie Slovenského Červeného kríža, verejné knižnice a niektoré cirkevné organizácie. Viac informácií nájdete v časti Kritériá oprávnenosti.

^ hore


Registrácia

3.1 Chcem požiadať o softvérové dary. Ako mám postupovať?
Postup nájdete v časti Začíname.

3.2 Ak už niekto iný zaregistroval našu organizáciu do programu TechSoup, môžem použiť tento účet na objednanie produktov?
Áno, samozrejme. Každá organizácia môže mať iba jedno aktívne konto. Na prihlásenie potrebujete použiť platné používateľské meno a heslo.

3.3 Ako zistím používateľské meno a heslo našej organizácie?
Ak nepoznáte heslo vašej organizácie, kliknite na prepojenie Požiadať o nové heslo v pravom hornom rohu obrazovky. Je potrebné zadať platné používateľské meno alebo zaregistrovanú e-mailovú adresu. Nové heslo dostanete e-mailom na zaregistrovanú e-mailovú adresu. Ak nepoznáte žiaden z týchto údajov, kontaktujte administrátora na adrese info@pontisno.sk.

^ hore


Podanie žiadosti

4.1 Ako mám požiadať o softvérový dar?
Podrobné informácie nájdete v časti Ako zadať objednávku. 

4.2 Koľko produktov môžeme objednať?
Každý darca produktov má vlastné pravidlá týkajúce sa počtu produktov, ktoré môžu jednotlivé organizácie získať.
Viac informácií nájdete na:

* Pravidlá a podmienky spoločnosti Adobe
*
Pravidlá a podmienky spoločnosti Microsoft
* Pravidlá a podmienky spoločnosti O&O Software
* Pravidlá a podmienky spoločnosti SAP

4.3 Ako často môže moja organizácia požiadať o softvérové dary?
Každý darca produktov má vlastné pravidlá týkajúce sa počtu a frekvencie žiadostí, ktoré môžu jednotlivé organizácie zadať.
Viac informácií nájdete na:

* Pravidlá a podmienky spoločnosti Adobe
*
Pravidlá a podmienky spoločnosti Microsoft
* Pravidlá a podmienky spoločnosti O&O Software
* Pravidlá a podmienky spoločnosti SAP

^ hore

4.4 Moja organizácia má niekoľko pobočiek. Môže každá z nich požiadať o softvér samostatne?
Áno, ak spĺňa Kritériá oprávnenosti programu TechSoup.

Pobočka musí mať vlastnú právnu subjektivitu. Takéto organizácie majú zvyčajne jednotné stanovy, ale každá pobočka má samostatné IČO (identifikačné číslo organizácie). V takom prípade:
* Vyplňte registračný formulár a riadne zaregistrujte vašu pobočku.
* Ak administrátor programu TechSoup Slovensko potvrdí, že vaša pobočka spĺňa požadované Kritériá oprávnenosti s podmienky aspoň jedného darcu produktov, štandardným spôsobom požiadajte o softvérové dary. Prihláste sa do internetového obchodu s použitím používateľského mena a hesla vašej pobočky.
* Ak je vaša pobočka už zaregistrovaná a schválená do programu, prihláste sa použitím vášho prihlasovacieho mena a hesla.
* Ak je už pobočka zaregistrovaná, ale vy nepoznáte používateľské meno a heslo, kliknite na prepojenie Požiadať o nové heslo v pravom hornom rohu obrazovky. Je potrebné zadať platné používateľské meno alebo zaregistrovanú hlavnú e-mailovú adresu. Nové heslo dostanete e-mailom na zaregistrovanú e-mailovú adresu. Ak nepoznáte žiaden z týchto údajov, kontaktujte administrátora na adrese info@pontisno.sk.

Ak však vaša pobočka (stredisko, charitný dom alebo iná zložka organizácia) nemá vlastnú právnu subjektivitu, nemôže samostatne požiadať o softvérové dary. Softvér pre vás môže objednať nadriadená zložka s právnou subjektivitou, ktorá sa stane aj vlastníkom darovaných softvérových licencií.

^ hore 

4.5 Ako uhradím administratívny poplatok? 
Platbu môžete zaslať bankovým prevodom na účet administrátora podľa pro-forma faktúry alebo riadnej faktúry dodanej administrátorom.

^ hore


Dodacia adresa

5.1 Môže sa dodacia adresa líšiť od sídla organizácie (teda od registrovanej adresy organizácie)? 
TechSoup Slovensko poskytuje softvér na elektronické prevzatie (EDS). To znamená, že darcovia už neposielajú fyzické inštalačné médiá, ale iba prístupy do ich online prostredia.
Pri dodaní hardvéru požaduje program TechSoup Slovensko dodanie tovaru výhradne na adresu registrovanú adresu organizácie (na adresu organizácie podľa stanov, výpisu z registra alebo iných zriaďovacích dokumentov).
Poznámka: Niektorí darcovia môžu súhlasiť s dodaním hardvéru na dodaciu adresu, ktorá sa líši od adresy podľa registrácie do programu TechSoup Slovensko. Podmienkou je, aby štatutárny zástupca organizácie alebo ním splnomocnená osoba zaslala písomnú žiadosť o zmenu dodacej adresy. Žiadosť stačí zaslať e-mailom na adresu info@pontisno.sk.

^ hore


  

Informácie o stave mojej požiadavky


6.1 Kedy môžem očakávať dodanie požadovaných produktov?
Orientačné dodacie lehoty pre požadované produkty sú nasledovné:

•  Adobe - do 3 dní od prijatia vašej platby na účet administrátora. Softvér si prevezmete zo stránky darcu, podľa inštrukcií dodaných na vašu hlavnú e-mailovú adresu spolu s kľúčami pre aktiváciu produktu.
•  Microsoft - do 10 dní od prijatia vašej platby na bankový účet vám administrátor doručí e-mail spolu s informáciami, ako prevziať, inštalovať a následne aktivovať váš darovaný softvér z prostredia VLSC.
•  O&O - do 3 dní od prijatia vašej platby na účet administrátora. Softvér si prevezmete zo stránky darcu, podľa inštrukcií dodaných na vašu hlavnú e-mailovú adresu spolu s kľúčami pre aktiváciu produktu.
•  SAP - do 3 dní od prijatia vašej platby na účet administrátora. Softvér si prevezmete zo stránky darcu, podľa inštrukcií dodaných na vašu hlavnú e-mailovú adresu spolu s kľúčami pre aktiváciu produktu.

Poznámka:
Objednaný softvér alebo hardvér môže byť dodaný aj vo viacerých zásielkách.


6.2 Na koho sa mám obrátiť s otázkami o stave mojej žiadosti?
Vaše otázky pošlite na e-mailovú adresu info@pontisno.sk.
Ako predmet správy uveďte text "Stav našej žiadosti" a do tela správy uveďte nasledujúce informácie:
* názov organizácie,
* identifikačné číslo organizácie (IČO),
* číslo vašej žiadosti.

^ hore
 

6.3 Ako mám postupovať, ak chcem zrušiť zadanú požiadavku? 
Pošlite e-mail na adresuinfo@pontisno.sk.
Ako predmet správy uveďte text "Zrušenie našej žiadosti" a do tela správy uveďte nasledujúce informácie:
* názov organizácie,
* identifikačné číslo organizácie (IČO),
* číslo vašej žiadosti,
* dôvod zrušenia žiadosti.

^ hore


Vrátenie peňazí a tovaru 

7.1 Ako mám postupovať, ak chcem vrátiť už dodaný tovar?
V prípade EDS softvéru (softvér určený na elektronické prevzatie) po zaplatení administratívneho poplatku a po schválení vašej žiadosti darcom musí program TechSoup Slovensko považovať váš softvérový dar za nainštalovaný a používaný.
Preštudujte si stránky "Pravidlá a obmedzenia" a "Najčastejšie otázky" pre jednotlivých darcov. Tam zistíte, ktorý z nich povoľuje vrátenie objednaného tovaru.

Ak je vrátenie možné, postupujte podľa týchto pokynov:
Pošlite e-mail na adresuinfo@pontisno.sk.
Ako predmet správy uveďte text "Žiadosť o vrátenie tovaru" a do tela správy uveďte nasledujúce informácie:
* názov organizácie,
* identifikačné číslo organizácie (IČO),
* číslo vašej žiadosti,
* dôvod vrátenia tovaru.

7.2. V akej forme dostanem späť peniaze?
Peniaze budú vrátené na bankový účet, z ktorého bola uhradená platba.

^ hore


 

Prístup k môjmu účtu 

8.1 Ako mám postupovať, ak som zabudol (zabudla) používateľské meno alebo heslo našej organizácie?
Kliknite na prepojenie Požiadať o nové heslo v pravom hornom rohu obrazovky. Je potrebné zadať platné používateľské meno alebo zaregistrovanú e-mailovú adresu. Nové heslo dostanete e-mailom na zaregistrovanú e-mailovú adresu. Ak nepoznáte žiaden z týchto údajov, kontaktujte administrátora programu na adrese info@pontisno.sk.

8.2 Moju organizáciu zaregistroval niekto iný. Ako môžem zistiť používateľské meno a heslo?
Kliknite na prepojenie Požiadať o nové heslo v pravom hornom rohu obrazovky. Je potrebné zadať platné používateľské meno alebo zaregistrovanú e-mailovú adresu. Nové heslo dostanete e-mailom na zaregistrovanú e-mailovú adresu. Ak nepoznáte žiaden z týchto údajov, kontaktujte administrátora programu na adrese info@pontisno.sk

8.3. Ako mám postupovať, ak sa od registrácie do programu TechSoup Slovensko zmenili kontaktné údaje mojej organizácie?
Pošlite e-mail na adresu info@pontisno.sk.
Ako predmet správy uveďte text "Zmena údajov organizácie" a do tela správy uveďte nasledujúce informácie:
* názov organizácie,
* identifikačné číslo organizácie (IČO),
* nové údaje.^ hore ^