FlixBus - Pravidlá a podmienky

Obmedzenia: 
 • Množstvo: Organizácie môžu požadovať neobmedzený počet kupónov na zľavu.
 • Rozpočet: Nárok na zľavové kupóny majú organizácie s ročnými prevádzkovými rozpočtami ľubovoľnej veľkosti.
 • Iba neziskové organizácie a knižnice: Kupóny sú k dispozícii iba pre kvalifikované neziskové organizácie a verejné knižnice.
 • Typy organizácií: Nárok na kupóny majú všetky typy kvalifikovaných organizácií.
 • Zmluvné podmienky: Organizácie, ktoré požadujú kupóny na zľavu, musia súhlasiť s platnými zmluvnými podmienkami.
 • Antidiskriminačné politika: Pre účasť v programe darovania nie sú oprávnené organizácie, ktoré obhajujú, podporujú alebo praktikujú diskrimináciu na základe veku, rasového alebo etnického dôvodu, pohlavia, príslušnosti k národnostnej menšine, z dôvodu zdravotného alebo mentálneho stavu, veľkosti, vierovyznania, sexuálnej orientácie, z politického dôvodu alebo sociálno-ekonomického pôvodu. Organizácie musia byť ochotné a schopné potvrdiť, že sú nevylučujúce a nediskriminujúce zo žiadneho z uvedených dôvodov, aby mohli získať kupóny.
 • Prípadová štúdia: Prijímajúce organizácie musia byť ochotné a schopné poskytnúť informácie spoločnosti FlixBus za účelom vytvorenia prípadové štúdie.
 • Distribúcia produktov:
  • Kupóny budú v rámci tohto programu poskytované iba oprávneným organizáciám, nie sú určené pre jednotlivcov.
  • Kupóny sú určené iba pre zamestnancov, dobrovoľníkov a členov kvalifikovaných neziskových organizácií.
  • Prijímajúca organizácia nesmie získané kupóny previesť, darovať alebo predať.