Prečo účtujeme administratívny poplatok

Naši darcovia poskytujú príjemcom svoje softvérové dary zvyčajne zadarmo.

Program TechSoup si účtuje nízky administratívny poplatok za každú spracovanú žiadosť o softvérový dar. Poplatok slúži na pokrytie prevádzkových nákladov darovacieho programu, čo nám umožňuje ponúkať túto službu. 

Pri každom produkte je poplatok za jednu získanú licenciu, pričom každý počítač zvyčajne vyžaduje samostatnú licenciu.

Registrácia, pomoc a poradenstvo sú poskytované zadarmo.

Aj keď sa administratívne poplatky líšia produkt od produktu, organizácia, ktorá získa legálne licencie prostredníctvom programu TechSoup, ušetrí približne 92 až 96 % bežnej komerčnej ceny produktov.


Ako zadať objednávku

Kritériá oprávnenosti

< up >