Prečo účtujeme administratívny poplatok

Naši darcovia poskytujú príjemcom svoje softvérové dary zvyčajne zadarmo.

Program TechSoup si účtuje administratívny poplatok za každú požadovanú licenciu z katalógu produktov. Poplatok slúži na pokrytie prevádzkových nákladov darovacieho programu, čo nám umožňuje ponúkať túto službu. 

Na karte každého produktu v katalógu ponúkaných produktov je uvedený poplatok za jednu licenciu, pričom každý fyzický počítač vyžaduje nainštalovať samostatnú licenciu.

Registrácia, pomoc a poradenstvo sú poskytované zadarmo.

Aj keď sa administratívne poplatky líšia produkt od produktu, organizácia môže získať prostredníctvom programu TechSoup legálne licencie produktov za najnižšiu cenu ponúkanú na trhu. Dokážete takto ušetriť 59-95% bežnej predajnej ceny.


Ako zadať objednávku

Kritériá oprávnenosti

< up >