Google pre neziskové organizácie - Najčastejšie otázky (FAQs)

 

Čo je program Google pre neziskové organizácie?

Program Google pre neziskové organizácie ponúka oprávneným neziskovým a charitatívnym organizáciám prístup k bezplatným verziám platených služieb spoločnosti Google a špeciálnym funkciám určeným pre neziskové organizácie. Tieto nástroje pomáhajú uvedeným organizáciám nájsť nových sponzorov a dobrovoľníkov, zefektívňujú ich prácu a uľahčujú zapojenie priaznivcov.


Ktoré produkty obsahuje program Google pre neziskové organizácie?

●       Google Apps v bezplatnej edícii pre neziskové organizácie. Široký rozsah cloudových programov určených pre administráciu a komunikáciu, vrátane služby Gmail, Google dokumentov, zošitov, kalendára, prezentácií, formulárov a prieskumov, chatu (pre okamžitú komunikáciu), disku Drive (cloudové úložisko súborov) a máp.

●       Program Google Ad Grants. Získajte až do 10 000 USD mesačne z reklamnej kampane AdWords na propagáciu vašich webových stránok na adrese Google.com prostredníctvom cielenia na kľúčové slová.

●       Prémiové funkcie značky v kanáloch YouTube. Zvýšená kapacita nahrávania, možnosť vyberať vlastné miniatúry a pridávať do videí prekryvnú vrstvu výzvy na akciu (tzv. call-to-action prekrytie).

>> Pre ďalšie podrobnosti o tejto ponuke navštívte stránku Google pre neziskové organizácie <<

 

Ako získať prístup do programu Google pre neziskové organizácie?

Ak ešte nie ste zaregistrovaní do programu TechSoup Slovensko, ale ešte skôr, ako by ste chceli požiadať o vstup do programu Google pre neziskové organizácie, musíte sa najprv zaregistrovať do programu TechSoup Slovensko a prejsť procesom posúdenia vašej organizácie. Pre podrobnosti o registrácii do programu kliknite sem.

Ak už ste zaregistrovaní a schválení do programu TechSoup Slovensko, vytvorte si konto Google alebo sa prihláste, ak ho už máte vytvorené.

 

 

 

Následne prejdite na stránku Google pre neziskové organizácie - Prihláška do programu a vložte tam váš platný overovací kód*.

* Overovací kód vašej organizácie nájdete po prihlásení na stránkach programu TechSoup Slovensko v sekcii Môj profil, po kliknutí na záložku Overovací kód. Overovací kód je špeciálny reťazec v tvare napr.: 123a4567@1b234c5de6789000.

Ak ste kladne posúdení do programu Google pre neziskové organizácie a máte platný overovací kód, môžete požiadať o vytvorenie konta a prístupu do Google pre neziskové organizácie.

 

 

Je moja organizácia oprávnená pre vstup do programu Google pre neziskové organizácie?

Pre ďalšie podrobnosti navštívte stránku Kvalifikačné kritériá spoločnosti Google. Tu si môžete overiť, či je vaša organizácia oprávneným žiadateľom pre vstup do programu Google pre neziskové organizácie.

 

Pre prístup do Google pre neziskové organizácie musí byť naša organizácia posúdená programom TechSoup Slovensko?

Áno, prvým krokom je registrácia do programu TechSoup Slovensko. Na základe informácií a dokumentov poskytnutých počas registrácie posúdi administrátor programu TechSoup právny status a aktivity vašej organizácie.

Po kladnom posúdení vašej organizácie môžete vyplniť prihlášku do programu Google pre neziskové organizáciea použiť váš platný overovací kód.

>> Ako sa zaregistrovať? <<

 

Ako dlho trvá posudzovanie do programu TechSoup Slovensko?

Do 7-10 pracovných dní po doručení všetkých potrebných dokumentov spracujeme vašu žiadosť a potvrdíme oprávnenosť vašej organizácie pre vstup do programu TechSoup Slovensko. Očakávajte e-mail s predmetom „TechSoup Slovensko: Kladné posúdenie Vašej žiadosti“, doručený na kontaktnú e-mailovú adresu vašej organizácie.
Po kladnom posúdení a aktivácii vášho konta v programe TechSoup Slovensko môžete vygenerovať váš overovací kód. Prihláste sa do konta vašej organizácie v programe TechSoup Slovensko, kliknite na ponuku Môj profil a vyberte záložku Overovací kód.

 

Čo je overovací kód?

       Overovací kód je unikátny kód priradený ku konkrétnej osobe, ktorá je poverená konať v mene neziskovej organizácie schválenej do programu TechSoup Slovensko. Overovací kód umožňuje prístup ku darovaným produktom a službám určeným pre neziskové organizácie, ako je napr. služba Google pre neziskové organizácie.

       Po úspešnom použití overovacieho kódu považuje poskytovateľ alebo predajca danú neziskovú organizáciu za oprávnenú požadovať a prijímať služby a produkty podľa podmienok konkrétneho darovacieho programu.

 

Ako vyzerá overovací kód?

Overovací kód je špeciálny reťazec v tvare napr.: 123a4567@1b234c5de6789000.

 

Ako získam overovací kód?

       Overovací kód môže vygenerovať jedine správca účtu v programe TechSoup Slovensko a prideliť ho osobe, ktorá je poverená konať v mene vašej neziskovej organizácie.

       Keďže doba platnosti overovacieho kódu je 60 dní, je vhodné kód vygenerovať až tesne pred jeho použitím.

       Ak ste správca účtu vašej organizácie v programe TechSoup Slovensko:

1.      Prihláste sa do vášho konta v programe TechSoup Slovensko.

2.      V ponuke Môj profil kliknite na záložku Overovací kód.

3.      Kliknite na tlačidlo Pridať nový overovací kód.

4.      Zadajte krstné meno, priezvisko a e-mailovú adresu osoby, ktorá bude používať overovací kód.

Dôležité upozornenie! Overovací kód môže používať jedine osoba, ktorá je poverená konať v mene vašej organizácie. Môže to byť napríklad člen alebo zamestnanec vašej neziskovej organizácie, dobrovoľník, člen dozornej rady alebo externý konzultant, ktorý pracuje pre vašu organizáciu. Overovacie kódy nikdy nevytvárajte pre osoby, ktoré nie sú poverené konať v mene vašej neziskovej organizácie.

5.      Údaje potvrďte kliknutím na tlačidlo Pridať nový overovací kód. Objaví sa váš nový overovací kód.

6.      Ak vytvárate overovací kód pre vaše použitie:

a.      Overovací kód skopírujte.

b.      Vložte ho na miesto, kde je požadovaný, napr. pri prihlásení sa do programu Google pre neziskové organizácie.

7.      Ak vytvárate overovací kód pre inú osobu poverenú konať v mene vašej organizácie:

a.      Overovací kód skopírujte.

b.      Vložte ho do e-mailovej správy pre danú autorizovanú osobu.

c.       Táto osoba následne vloží overovací kód na miesto, kde je požadovaný, napr. pri prihlásení sa do programu Google pre neziskové organizácie.

 

       Ak nie ste správcom účtu vašej organizácie v programe TechSoup Slovensko:

­        Kontaktujte správcu účtu vašej organizácie v programe TechSoup Slovensko a požiadajte ho o vygenerovanie overovacieho kódu pre vaše použitie.

­        Overovací kód pre vás môže byť vygenerovaný jedine v prípade, ak ste poverený konať v mene vašej neziskovej organizácie.

       Ak vaša organizácia ešte nebola posúdená do programu TechSoup Slovensko:

­         Zaregistrujte vašu neziskovú organizáciu do programu TechSoup Slovensko a administrátorovi programu poskytnite všetky požadované dokumenty.

­        Ako náhle bude vaša nezisková organizácia kladne posúdená do programu TechSoup a bude spĺňať aj dodatkové kritériá jednotlivých darcov, budete môcť vygenerovať overovací kód podľa postupu uvedeného v texte vyššie.

 

Ako použijem overovací kód?

1.      Pri požiadavkách o služby alebo produkty určené pre neziskové organizácie, ako je napríklad služba Google pre neziskové organizácie, budú od vás požadovať firmy alebo obchodníci spolupracujúci s programom TechSoup Slovensko platný overovací kód. Pomocou neho potvrdíte oprávnenosť vašej organizácie požadovať a prijímať ponúkané služby alebo produkty zadarmo alebo za zvýhodnenú cenu.

2.      Po prihlásení sa do vášho konta v programe TechSoup Slovensko skopírujte váš overovací kód a vložte ho na miesto, kde je požadovaný, napr. pri prihlásení sa do programu Google pre neziskové organizácie.

Ako často budem potrebovať overovací kód?

       Pri požiadavkách o služby alebo produkty, ako je napríklad služba Google pre neziskové organizácie, budete potrebovať zadať váš overovací kód iba raz.

       Overovací kód môžete použiť aj pri požiadavkách o služby a produkty iných dodávateľov, ak ho budú požadovať; a to až do doby ukončenia jeho platnosti.

 

Kedy skončí platnosť môjho overovacieho kódu?

       Doba platnosti každého overovacieho kódu je 60 dní.

       Keďže doba platnosti kódu je 60 dní, je vhodné ho vygenerovať až tesne pred jeho použitím.

       Ukončenie platnosti vášho overovacieho kódu neovplyvňuje službu, ktorú práve využívate. Ak použijete váš overovací kód napríklad na vstup do Google pre neziskové organizácie a následne tento kód prestane platiť, schválenie vašej organizácie do programu Google pre neziskové organizácie ostane platné aj naďalej.

 

Čo mám urobiť, ak doba platnosti môjho overovacieho kódu skončila skôr, než som ho použil?

       Správca účtu vašej organizácie v programe TechSoup Slovensko môže aktualizovať overovací kód, ktorého doba platnosti už skončila.

       Aktualizáciou overovacieho kódu sa nahradí pôvodný kód novým kódom, s novým obdobím platnosti 60 dní.

      Ak ste správca účtu vašej organizácie v programe TechSoup Slovensko:

1.      Prihláste sa do vášho konta v programe TechSoup Slovensko.

2.      V ponuke Môj profil kliknite na záložku Overovací kód.

3.      Nájdite neplatný overovací kód v zozname overovacích kódov (pri kóde je zobrazené meno a e-mailová adresa osoby, pre ktorú bol daný kód vygenerovaný).

4.      Kliknite na tlačidlo Upraviť overovací kód. Overovací kód bude automaticky aktualizovaný.

5.      Ak ste upravili overovací kód pre vaše použitie:

a.    Overovací kód skopírujte.

b.      Vložte ho na miesto, kde je požadovaný, napr. pri prihlásení sa do programu Google pre neziskové organizácie.

6.    Ak vytvárate overovací kód pre inú osobu poverenú konať v mene vašej organizácie:

a.    Overovací kód skopírujte.

b.      Vložte ho do e-mailovej správy pre danú autorizovanú osobu.

c.       Daná osoba následne vloží overovací kód na miesto, kde je požadovaný, napr. pri prihlásení sa do programu Google pre neziskové organizácie.

 

       Ak nie ste správcom účtu vašej organizácie v programe TechSoup Slovensko, kontaktujte správcu a požiadajte ho o vygenerovanie overovacieho kódu pre vaše použitie.

 

Koľko overovacích kódov môžem používať?

Ak jednáte ako osoba poverená konať v mene vašej neziskovej organizácie, môžete používať neobmedzený počet overovacích kódov.

Načo potrebujem nový overovací kód?

         Správca účtu vašej organizácie v programe TechSoup Slovensko môže podľa vlastného uváženia upraviť neplatný overovací kód alebo vygenerovať nový kód.

       Ak má byť overovací kód použitý napríklad pri žiadosti o nový produkt alebo službu, správca účtu môže radšej vygenerovať nový kód namiesto úpravy starého kódu, určeného pre iný produkt alebo službu.

 

Môžu viacerí ľudia v mojej organizácii používať overovací kód?

       Áno. Overovací kód môžete vytvoriť a priradiť každej osobe, ktorá je poverená konať v mene vašej neziskovej organizácie a požadovať rôzne darované produkty alebo služby, ak tieto vyžadujú potvrdenie cez overovací kód.

       Keďže doba platnosti každého overovacieho kódu je 60 dní, je vhodné ho vygenerovať tesne pred jeho použitím.

 

Prečo TechSoup Slovensko posudzuje organizácie pre vstup do programu Google pre neziskové organizácie?

Program TechSoup Slovensko je súčasťou siete TechSoup Global Network, ktorá neziskovým organizáciám v 89 krajinách sveta pomáha zabezpečovať prístup ku technologickým nástrojom, zdrojom a znalostiam pre efektívnejšie napĺňanie ich cieľov a misie. Sieť TechSoup celosvetovo spolupracuje s viac ako 100 firmami a nadáciami a v ich mene realizuje dôveryhodný proces posudzovania neziskových organizácií.

 

Aký je rozdiel medzi aplikáciami Google Apps pre biznis (Google Apps for Business) and Google Apps pre neziskové organizácie (Google Apps for Nonprofits)?

Aplikácie Google pre neziskové organizácie a Google pre biznis zabezpečujú prístup ku rovnakým produktom, programom a podpore od spoločnosti Google. Jediný a základný rozdiel je v tom, že aplikácie Google pre neziskové organizácie sú pre vybrané neziskové a charitatívne organizácie zadarmo. Pre ďalšie informácie a porovnanie služieb navštívte stránku Google’s comparison chart.

 

Moja organizácia v súčasnosti využíva aplikácie Google Apps pre biznis – môžeme to zmeniť?

Určite áno! Pre podrobnosti, ako prejsť na službu Google pre neziskové organizácie, navštívte túto stránku.

 

Moja organizácia využíva služby Google Ad Grants, YouTube pre neziskové organizácie alebo Google Earth Pro pre neziskové organizácie

Preštudujte si prosím informácie pre existujúcich príjemcov služieb spoločnosti Google.