Iniciatíva Meet and Code - usporiadajte podujatie pre deti a mládež a získajte na ňu až 400 EUR

 

Nadchnite deti a mládež vo veku 8 až 24 rokov do témy kódovania a digitalizácie. Ukážte im, aká môže byť s technológiami zábava. Ak ste organizácia, ktorá pracuje s mládežou, nadšený učiteľ alebo dobrovoľník v týchto organizáciách a radi by ste zorganizovali podujatie zamerané na technológie a programovanie, iniciatíva Meet and Code je tu práve pre vás.


O čo ide?

Iniciatíva Meet and Code poskytuje finančné prostriedky do výšky až 400€ na zorganizovanie podujatia s tematikou programovania, ktoré sú organizované ako súčasť a počas Európskeho týždňa programovania, ktorý sa tento rok uskutoční v termíne od 7. do 22. októbra.

Európsky týždeň programovania je založený na myšlienke Young Advisors (Mladých poradcov), poradnej skupiny bývalej komisárky EÚ pre digitálnu agendu Neelie Kroesovej, a je podporovaný Európskou komisiou.

Cieľová skupina a zámer

Cieľovou skupinou podujatí sú deti a mladí ľudia vo veku 8 až 24 rokov, ktorí by mali byť uvedení do sveta technológií a programovanie zábavnou formou. Zámerom týchto akcií je ukázať mladým ľuďom, ako môže byť programovania zábavné, a ako môže byť použité na realizáciu rôznych nápadov.

Ako sa prihlásiť?

Ďalšie informácie nájdete na stránke www.meet-and-code.org, kde sa tiež môžete registrovať a prihlásiť svoje nápady na akcie.

Nápady na akcie môžu byť predkladané iba prostredníctvom online formulára od 1. júla do 15. septembra 2017. Jedna organizácia môže predložiť niekoľko rôznych nápadov na akcie. Každý nápad, ktorý bude vybraný na finančnú podporu, má šancu získať až 400€.

 

Ako sa prihlásiť a vytvoriť akciu?

  1. Pred registráciou a prihlásením si, prosím, dôkladne preštudujte Podmienky účasti na stránkach Meet and Code a presvedčte sa, že vaša organizácia a plánovaná akcia spĺňa tieto podmienky.
  2. Zaregistrujte sa!
  3. Ak ste organizácia, ktorá zatiaľ nie je registrovaná v programu TechSoup Slovensko, je možné, že vás budeme kontaktovať a vyžiadame si dokumenty potrebné na overenie, že ste nezisková organizácia podľa pravidiel programu TechSoup.
  4. Potom, čo si vytvoríte účet, môžete sa prihlásiť a pridať akciu.
  5. Každý nápad na akciu bude posúdený a vyhodnotený pracovníkmi neziskovej organizácie Pontis n.o. Do konca prihlasovacieho obdobia bude zástupca vašej organizácie e-mailom informovaný, či bude váš nápad finančne podporený alebo nie.
  6. Organizácie môžu predkladať svoje nápady na akcie od 1. júla do 15. septembra 2017 do 23:59.
  7. Informácie o tom, čo treba vykazovať po uskutočnení podujatia, nájdete tiež v Podmienkach účasti.

Organizátori a formát akcií

Naplánovať a realizovať akcie pre deti a mládež môžu aktívni jedinci alebo rôzne skupiny ako sú školy, IT špecialisti, firmy alebo počítačové kluby. O grant na organizovanie akcie však môže požiadať iba neštátna nezisková organizácia.

Možné formáty akcie zahŕňajú hackathon, programovacie workshopy, prednášky, filmové akcie, súťaže, robotické kurzy a iné. Vašej predstavivosti sa medze nekladú. Nápady na rôzne akcie, prezentácie a užitočné nástroje nájdete aj na stránke http://codeweek.eu/resources/.

Získané finančné prostriedky môžu organizácie využiť na náklady súvisiace s prípravou a realizáciou podujatí o programovaní.

Zapojené krajiny

Iniciatíva Meet and Code podporuje programovacie akcie v nasledujúcich krajinách: Bulharsko, Česká republika, Chorvátsko, Kazachstan, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Švajčiarsko a Ukrajina.

Za iniciatívou Meet and Code stoja spoločnosť SAP a nezisková organizácia Haus des Stiftens gGmbH, ktorá v spolupráci s americkou neziskovou organizáciou TechSoup prevádzkuje IT portál Stifter-helfen.net v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku. Spolu s nimi sa na iniciatíve podieľajú partneri z členských krajín siete TechSoup Europe.

Otázky alebo nejasnosti?

Radi ich zodpovieme e-mailom. Kontaktujte nás na adrese info@pontisno.sk.

Tešíme sa na Vaše nápady a prihlášky!

Written by: 
admin
Written on: 
July 3, 2017