Access

access.jpg.png
SKU: LS-40879
Admin. poplatok:
€9.00
Donor Partner:
Title Group:
Media:
Language:
Platform:
Popis: 

Inštalácia a stiahnutie balíka Office 2019 boli zmenené

Upozorňujeme, že balík Office 2019 a individuálne aplikácie, v rátane aplikácií Visio a Project, nie je možné naďalej sťahovať priamo z VLSC.

Pre získanie objednaného produktu Office sa riaďte našimi detailnými inštrukciami pre stiahnutie a inštaláciu produktov Office 2019 zakúpených pomocou multilicencie (Volume Licensing)

 Ak vaša organizácia požiada o softvérový dar, zo stránky VLSC spoločnosti Microsoft (Volume Licensing Service Center) si môže prevziať aktuálnu alebo staršiu verziu softvéru v akomkoľvek jazyku, ktorý Microsoft ponúka. V dokumente Aktuálne verzie produktov spoločnosti Microsoft si môžete overiť, ktorá verzia softvéru je aktuálna.Program Access je relačný databázový systém, ktorý pomáha IT pracovníkom sledovať a reportovať dáta.

Tento softvérový dar poskytuje jednu licenciu pre inštaláciu produktu na jednom zariadení. Pre podrobnosti o licenčných informáciách si prečítajte článok súhrn používateľských práv pri multilicenčných produktoch.

Aké verzie sú k dispozícii

Môžete prevziať aktuálnu alebo predchádzajúcu verziu tohto softvéru. V dokumente Aktuálne verzie produktov spoločnosti Microsoftmôžete zistiť, ktorá verzia produktu je aktuálna. Okrem toho môžete softvér prevziať v akejkoľvek dostupnej jazykovej verzii. Viac informácií ku výberu vašej verzie nájdete v tomto článku.

Výhody pre organizácie

Ak máte skúsenosti s prácou s databázami, aplikáciu Access môžete využiť na:
• udržiavanie databázy informácií o členoch, darcoch a ďalších kontaktoch,
• prevod dát do reportov a formulárov,
• automatizáciu spracovania dát bez nutnosti programovania.

Hlavné funkcie

Šablóny: Program Access obsahuje pripravené šablóny a riešenia, ktoré môžete meniť a prispôsobovať potrebám organizácie.
Formuláre a reporty: Na základe informácií z databázy môžete navrhovať a vytvárať profesionálne formuláre a reporty.
Rozšírené nástroje: Nástroje Expression Builder a Macro Designer umožnia pridávať prvky automatizácie a zložité podmienky a výrazy bez nutnosti písania kódu.
Webový prístup: Pri napojení na SharePoint Server môžete svoje databázy písať on-line a pristupovať k nim, prehliadať a upravovať ich priamo z webu. Aj používatelia bez nainštalovanej aplikácie Access môžu otvárať webové formuláre a reporty vo webovom prehliadači a automaticky synchronizovať všetky vykonané zmeny.
Import dát: Program Access vie pripojiť a importovať dáta z externých zdrojov, ako sú iné databázy aplikácie Access, tabuľky programu Excel, zdroje ODBC alebo databázy serveru SQL.

Dôležité informácie k multilicenciám

Pre aktiváciu balíka Office môže vaša organizácia voliť medzi dvoma typmi multilicenčných kľúčov: Key Management Service (KMS) alebo Multiple Activation Key (MAK). Na webových stránkach Volume Licensing Service Centre spoločnosti Microsoft budú dostupné oba typy kľúčov.
Spoločnosť Microsoft vám ponúka návod Ako používať MAK alebo KMS kľúč k aktivácii balíka Office.

Software Assurance

V rámci programu Software Assurance máte počas ďalších dvoch rokov od kúpy produktu právo nainštalovať akékoľvek nové verzie produktov, ku ktorým sa vzťahuje licenčná zmluva. Celkový počet aktívnych zariadení však musí zodpovedať počtu legálne získaných licencií.

Prevzatie produktu

Inštalácia tohto produktu vyžaduje prevzatie softvéru zo stránky Volume Licensing Service Center (VLSC) spoločnosti Microsoft a vloženie licenčného kľúča. Môžete prevziať ľubovoľnú technickú alebo jazykovú verziu vášho produktu.
Tento produkt môžete s jedným licenčným kľúčom nainštalovať na toľko počítačov, na koľko ste získali oprávnenie (softvérové licencie). Toto množstvo je uvedené v správe, ktorú dostanete od programu Techsoup potom, ako si požiadate o produkt a zaplatíte administratívny poplatok.

Očakávajte dva e-maily:
1. Keď bude schválená vaša žiadosť o softvérový dar, TechSoup pošle na hlavnú e-mailovú adresu vašej organizácie "uvítaciu správu" s podrobnými inštrukciami. Tento e-mail potvrdí počet licencií, o ktoré ste si požiadali, poskytne inštrukcie, ako používať VLSC, prevziať a inštalovať softvérové dary potom, ako spoločnosť Microsoft akceptuje licenčnú zmluvu s vašou organizáciou. Uistite sa, že komunikačný e-mail, ktorý je pre vašu organizáciu zaregistrovaný do programu Techsoup, je naďalej aktuálny. Navštívte sekciu Môj profil a overte adresu v profile vašej organizácie.
2. Spoločnosť Microsoft vám o pár dní neskôr odošle e-mail, v ktorom spoločnosť víta vašu organizáciu na portáli VLSC. Tento e-mail bude zároveň znamenať, že spoločnosť Microsoft prijala licenčnú zmluvu s vašou organizáciou. Po prijatí tejto správy nasledujte inštrukcie z prvého e-mailu, zaslaného programom Techsoup, ktorý obsahuje podrobné inštrukcie, ako prevziať a inštalovať softvérový dar z prostredia VLSC.

Systémové požiadavky

Podrobnosti si prečítajte na stránke Systémové požiadavky balíka Office.

Cena: €9.00