Prehľad programu spoločnosti Microsoft

Spoločnosť Microsoft verí, že moderné technológie pomáhajú uskutočňovať úžasné veci. Práve preto po celom svete spolupracuje s tisíckami podobných organizácií, ako je aj tá vaša, a pomáha im napĺňať ich ciele a poslanie. Je pritom jedno, či to je malá nezisková organizácia, ktorá pôsobí v miestnej komunite, alebo veľká organizácia, ktorá poskytuje služby miliónom ľudí. Spoločnosť Microsoft vám môže poskytnúť softvérové dary, školenia a ďalšie výhody, vďaka ktorým môžete zmeniť životy jednotlivých ľudí aj celých komunít. Pre ďalšie informácií si môžete pozrieť aj stránku programu Unlimited Potential.

Medzi najobľúbenejšie zdroje spoločnosti Microsoft patrí celosvetovo Program darovania softvéru pre neziskové organizácie a verejné knižnice. Program TechSoup Slovensko ho poskytuje pre slovenské organizácie od júla 2009.


Oprávnené organizácie a množstvo produktov

Informácie o tom, ktoré organizácie sú oprávnené získavať softvérové dary prostredníctvom programu TechSoup Slovensko, ale aj o tom, ako často a aké množstvá licencií môžete požadovať, nájdete na stránke Program darovania od spoločnosti Microsoft:  Spôsobilosť, prideľovanie softvéru a jeho výmena.


Aktivácia pomocou služby Volume Licensing

Softvérové dary spoločnosti Microsoft si musíte aktivovať pomocou služby Volume Licensing. Spôsob ich inštalácie se teda líši od inštalácie „klasických“ softvérových produktov zakúpených v tradičných softvérových obchodoch. Aktivačné kľúče pre darované produkty si musite stiahnuť z internetu. Stade si môžete stiahnuť aj inštalačný softvér pre nižšie alebo vyššie verzie darovaného produktu. Táto služba prináša aj veľa ďalších výhod oproti bežnému softvéru zakúpenému u tradičného predajcu.

Nižšie v texte nájdete odpovede na najčastejšie otázky spojené so službou Volume Licensing.


Centrum Volume Licensing Service Center (VLSC)

Centrum VLSC je špeciálna stránka spoločnosti Microsoft, ktorá slúži na prevzatie inštalačných kľúčov, pre stiahnutie softvéru, objednanie inštalačných diskov a poskytnutie ďalších výhod spojených so softvérovým darom pre vašu organizáciu. Najprv si vytvorte vlastný účet na stránke VLSC. Tento účet sa odlišuje od účtu v programe TechSoup Slovensko a jeho administrátor nemá prístup do vášho účtu na stránke VLSC.
Ku každej úspešnej žiadosti o softvérový dar je priradené jedinečné autorizačné číslo a číslo licencie. Pre aktiváciu vašich nových produktov ich treba pridať na stránke VLSC, ak tam neboli pridané automaticky.

Poznámka: Program TechSoup vám pošle e-mailom všetky informácie potrebné pre zriadenie účtu na stránke VLSC. Základné informácie nájdete aj tu.


Volume Licensing: Licenčná zmluva a práva na používanie produktov

Registráciou na stránke VLSC sa organizácia zaväzuje dodržiavať podmienky a záväzky vyplývajúce z licenčnej zmluvy. Tieto podmienky ustanovujú všeobecné pravidlá pre používanie služby Volume Licensing. Na jednotlivé produkty sa vzťahujú ďalšie špecifické práva na používanie produktov. Ich plné znenie nájdete na stránke Product Licensing Search.
Veľa organizácií nevyužíva jedno dôležité právo na používanie produktov, a to právo nainštalovať väčšinu aplikácií pre desktopy dvakrát:
  • prvú aplikáciu na hlavné pracovné miesto (stolný počítač),
  • druhú aplikáciu na prenosné zariadenie (laptop alebo PDA); vždy ale iba toho istého pracovníka

Pôvodná inštalácia a jeho kópia na prenosnom zariadení musia byť v rovnakej verzii a v rovnakom jazyku a softvér na prenosnom aj pevnom zariadení musí byť používaný jediným používateľom. Táto dvojnásobná inštalácia umožňuje pracovať v kancelácii, z domu, na cestách, využívať dva druhy počítačov, ale iba jeden darovaný produkt.

Upozornenie: Právo na dvojitú inštaláciu neplatí pre operačné systémy.


Služba Software Assurance

Program darovania spoločnosti Microsoft zvyčajne zahŕňa aj službu Software Assurance (výnimkou je Windows typu Get Genuine). Software Assurance umožňuje zadarmo upgradovať darované produkty na najnovšie verzie. Okrem toho služba Software Assurance pridáva ďalšie výhody ku vašim softvérovým darom. Vaša organizácia napríklad môže získať prístup ku e-learningové kurzy, podpore pri riešení problémov alebo viacjazyčné verzie produktov.
Výhody služby Software Assurance trvajú dva roky. Pred koncom dvojročného obdobia obdrží vaša organizácia e-mail s upozornením, že sa blíži koniec trvania služby Software Assurance. Expirácia služby samozrejme nemá vplyv na vaše softvérové licencie, ktoré sú trvalé. Budete môcť pokračovať v používaní darovaných produktov, ale už bez výhod služby Software Assurance.


Inštalačné médium (softvér)

Ak potrebujete inštalačné médiá alebo ak chcete inštalovať softvér v inom jazyku alebo v inej dostupnej verzii, priamo zo stránky VLSC si môžete prevziať inštalačné média pre väčšinu produktov. Stiahnutie softvérových inštalačných súborov je zadarmo, musíte však dané súbory skonvertovať z formátu ISO do formátu použiteľného pre inštaláciu. Za poplatok 25 USD si môžete objednať originálne inštalačné médiá pre každý požadovaný produkt.
Iba pre niektoré produkty nie sú dostupné inštalačné médiá cez stránku VLSC. V tomto prípade kontaktujte službu Microsoft Worldwide Fulfillment na čísle (800) 248-0655(800) 248-0655 FREE alebo faxom na (800) 554-8281(800) 554-8281 FREE. Služba Worldwide Fulfillment účtuje poplatok 27 USD za prepravné a manipulačné poplatky.

Refundácia a storno

Ak chcete vrátiť alebo vymeniť iba niektorý z produktov darovaných spoločnosťou Microsoft, budete musieť z vašej pôvodnej požiadavky vrátiť všetky produkty spoločnosti Microsoft. Následne si zadáte novú požiadavku na získanie nových produktov od spoločnosti Microsoft.
Pretože odteraz sa dajú všetky produkty od spoločnosti Microsoft prevziať iba elektronicky, vrátenie produktov bude akceptované jedine vtedy, ak žiaden softvér z pôvodnej požiadavky nebol nainštalovaný a softvérový dar z tejto schválenej požiadavky nie je starší ako 60 dní.
Ak chcete vrátiť alebo vymeniť softvér darovaný spoločnosťou Microsoft, napíšte na adresu administrátora info@pontisno.sk alebo nás kontaktujte na telefónnom čísle 0948 016 123.

Limity pre darovanie produktov od spoločnosti Microsoft vo vašom účte v programe TechSoup Slovensko obvykle obnovíme do ôsmich pracovných dní po úplnom návrate softvéru z pôvodnej objednávky.

Dôležitá poznámka:
Nezabudnite však, že produkty dostupné prostredníctvom Dohody spoločnosti Microsoft o programe Windows Get Genuine pre malé a stredné organizácie (GGWA) majú iné pravidlá než produkty dostupné prostredníctvom štandardného Programu darovania od spoločnosti Microsoft. Produkty Windows Get Genuine sa dajú objednať iba raz, produkty nemôžu byť vymenené a ani administratívny poplatok za ne sa nedá vrátiť.

Ostatné zdroje spoločnosti Microsoft

Ak darovací program TechSoup neuspokojí potreby vašej organizácie, odporúčame vám preskúmať podmienky programu Charity Open License spoločnosti MIcrosoft. Ten umožňuje organizáciám zakúpiť aj ďalší softvér Volume Licensing za znížené ceny.  
Zároveň vám odporúčame preskúmať webovú stránku www.microsoft.com/nonprofit, kde sa nachádzajú ďalšie informácie o grantoch, voľnom softvéri, tréningoch a poradniach. Nájdete tu aj prípadové štúdie, ktoré predstavujú konkrétne spôsoby, ako riešia iné neziskové organizácie typické technologické výzvy v spolupráci so spoločnosťou Microsoft.


Podpora a pomoc


Program TechSoup pre vás pripravil podrobných sprievodcov k niektorým produktom spoločnosti Microsoft, napríklad Guide to Windows Server Editions and Licensing. Odkazy na tento návod nájdete na každej stránke o produktoch Windows Server. Na stránke každého produktu pre server, ktorý je v ponuke programu TechSoup Slovensko, sú prepojenia na súvisiace produkty.
Na adrese http://www.techsoup.org/ môžete nájsť mnoho cenných informácií vo forme článkov, blogov, diskusií a "webinárov", které vám pomôžu vybrať vhodné produkty spoločnosti Microsoft a maximalizovať výhody z ich využívania. Na rovnakej stránke nájdete aj online komunitu expertov, ktorí sú pripravení poradiť vám, ktorý produkt najviac vyhovuje vašim potrebám. Informáce sú v súčasnosti dostupné najmä v angličtine. Uvítame, ak nám napíšete, které z týchto tém alebo oblastí zo sveta IT by vás najviac zajímali, pre prípadné preklady v budúcnosti.


Ak máte otázky ohľadom programu darovania spoločnosti Microsoft, kontaktujte nás.

Spoločnosť Microsoft vám ponúka technickú podporu online.

V prípade potreby kontaktujte podporu

Zákaznícka linka (v slovenskom jazyku): 0850 111 300
Aktivačná linka (v slovenskom jazyku): 02 5929 588802 5929 5888, 0800 178 2780800 178 278 FREE
VLSC support: VLservem@microsoft.com
Technický support: mvlshelpa@msdirectservices.com


 

Pravidlá a podmienky programu spoločnosti Microsoft

Podmienky pre čerpanie darov od spoločnosti MIcrosoft 

< up >