Adobe - pravidlá a podmienky

Obmedzenia: 
 • Množstvo:
  Oprávnené organizácie môžu požiadať počas fiškálneho roka (od 1. júla do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka):
  * o maximálne štyri dotované produkty,
  a súčasne

Rozpočet:

Nárok na samostatné dotované produkty aj individuálne členstvo k plánom pre majú všetky oprávnené organizácie, bez ohľadu na výšku ich ročného rozpočtu.
 • Účasť v Účasť v Adobe pre neziskové organizácie spoločnosti TechSoup Slovakia
 • Iba neziskové organizácie a knižnice:
  O tento softvérový dar môžu požiadať iba oprávnené neziskové a dobročinné organizácie a verejné knižnice podľa kritérií programu Techsoup.

 • Obmedzenia podľa typu aktivít:

  Všetky typy oprávnených organizácií majú nárok na produkty poskytované cez tento darovací program.

  Pravidlá a podmienky:

  Organizácie, ktoré požadujú produkty a služby spoločnosti Adobe, musia súhlasiť s príslušnými pravidlami a podmienkami používania produktov a služieb spoločnosti Adobe.

 • Anti-diskriminačná politika:

  Pre účasť v programe darovania nie sú oprávnené organizácie, ktoré obhajujú, podporujú alebo praktikujú diskrimináciu na základe veku, rasového alebo etnického dôvodu, pohlavia, príslušnosti k národnostnej menšine, z dôvodu zdravotného alebo mentálneho stavu, veľkosti, vierovyznania, sexuálnej orientácie, z politického dôvodu alebo sociálno-ekonomického pôvodu. Pre prijímanie softvérových darov musí byť organizácia schopná a ochotná potvrdiť, že je nevylučujúca a nediskriminujúca zo žiadneho z uvedených dôvodov.

 • Prípadové štúdie:

  Príjemca softvérových darov musí byť schopný a ochotný poskytnúť spoločnosti Adobe podklady pre vypracovanie prípadovej štúdie alebo referenciu na darovaný produkt.

 • Poskytovanie produktov:
  • Samostatné dotované produkty sú poskytované iba oprávneným organizáciám; produkty nie sú určené pre jednotlivcov.
  • Produkty poskytované cez zľavnené ceny sú poskytované iba tým jednotlivcom, ktorí sú členmi, pracovníkmi alebo dobrovoľníkmi oprávnených organizácií.
  • Akékoľvek produkty spoločnosti Adobe získané prostredníctvom tohto programu darovania nesmú byť prevedené na inú organizáciu, ďalej darované alebo predané.