Tableau Desktop a Tableau Prep Builder, dvojročné predplatné

prod-tableau-logo_Big.jpg.png
SKU: G-49565
Admin. poplatok:
€54.61
Donor Partner:
Media:
Language:
Platform:
Popis: 

Tableau Desktop a Tableau Prep Builder sú softvérové ​​aplikácie na prípravu dát, analýzu a vizualizáciu. Prostredníctvom rozhrania drag-and-drop umožňujú používateľom pripojenie k väčšine databáz a tabuliek, vytváranie a zdieľanie interaktívnych vizualizácií a dashboardov a prípravu údajov na analýzu. Nie je potrebné žiadne programovanie.

Tento príspevok poskytuje dvojročnú licenciu pre Tableau Desktop a Tableau Prep Builder pre jedného používateľa. Používateľ môže produkt nainštalovať až na dve svoje zariadenia. Ak po dvoch rokoch nebude licencia obnovená, produkt prestane úplne fungovať. Viac informácií o predplatnom nájdete v texte nižšie.

Výhody pre organizácie

Produkt Tableau Desktop a Tableau Prep Builder môžete využiť na:

 • skrátenie času potrebného na tvorbu reportov,
 • Skombinujte, vytvarujte a vyčistite svoje údaje pri príprave na analýzu
 • Automatizujte úlohy ako zoskupovanie podobných objektov, nahrádzanie údajov z iných polí a vytváranie výpočtov
 • poskytnutie transparentného reportingu pre darcov pomocou interaktívnych vizualizácií, ktoré ilustrujú postup vašich projektov a programov a ich dosah,
 • analýzu trendov v darcovstve, aby ste mohli efektívnejšie zameriavať svoje marketingové kampane a fundraising,
 • tvorbu rýchlych a detailných analýz prepojením viacerých dátových zdrojov.

Znalosť štruktúry dát je pri analýze vhodná, však nie nevyhnutná. Pokiaľ nemáte problém s vytváraním tabuľkových prehľadov, mali by ste byť bez problémov schopní sa naučiť pracovať aj s programom Tableau.

Hlavné funkcie

 • Príprava údajov: Tableau môže prijímať dáta z mnohých zdrojov, kombinovať ich a vytvárať spojenia medzi údajmi.
 • Pripojenie k viacerým zdrojom dát: Program Tableau dokáže pristupovať k dátam uloženým v rôznych zdrojoch, napríklad v aplikáciách Excel, Salesforce, Acces alebo SQL databáze.
 • Výber spôsobu vizualizácie: V závislosti na tom, aké dáta chcete prezentovať, môžete ich nechať zobraziť na mape nebo v podobe stĺpcových alebo koláčových grafov, teplotných máp a mnohými ďalšími spôsobmi.
 • Reporty: Môžete vytvárať reporty, ktoré zobrazujú viac rôznych typov vizualizácií súčasne.
 • Príbehy: Môžete vytvoriť prehľad, ktorý bude obsahovať súbor tabuliek a reportov, ktoré spolu vytvoria ucelený informačný celok. Používatelia potom môžu klikať na jednotlivé odkazy v navigácii príbehu a prechádzať týmito tabuľkami a reportmi.
 • Filtrovanie: K jednotlivým vizualizáciám môžete nastaviť filtre, ktoré potom môžete použiť k zobrazeniu vybranej časti dát. Napríklad budete chcieť mať možnosť zobraziť dáta len pre určitý región alebo pre vybranú príjmovú skupinu (napr. darcov).
 • Zdieľanie: Vaše prehľady programu Tableau môžete zdieľať s ďalšími používateľmi programu Tableau Desktop, vo forme obrázkov alebo PDF dokumentov. Zdieľanie je možné zadarmo prostredníctvom aplikácie Tableau Reader alebo online pomocou programu Tableau Public.

Podrobnosti o funkcionalitách produktu sa môžete dozvedieť na stránkach spoločnosti Tableau, ktoré obsahujú aj galériu príkladov vizualizácií.

Podpora

Firma Tableau poskytuje podporu prostredníctvom širokej znalostnej online databázy, online tréningom a webového prístupu k pracovníkom podpory pre zákazníkov.

Vyberajte starostlivo

Administratívny poplatok za tento produkt je nevratný a produkt sa nedá vrátiť alebo vymeniť.

Získanie produktu

Keď bude vaša požiadavka o softvérový dar schválená, administrátor programu TechSoup pošle na emailovú adresu vašej organizácie správu s pokynmi pre získanie a aktiváciu produktu.

Podrobnosti o odbere

Systémové požiadavky Podrobnosti nájdete na stránke systémové požiadavky programu Tableau..
Pokračovanie služby po dvoch rokoch Vaše predplatné môžete obnoviť tak, že prostredníctvom programu TechSoup požiadate o ďalšie predplatné ešte pred exspiráciou vášho súčasného predplatného. Program Tableau vás 30 dní pred vypršaním predplatného upozorní e-mailom aj notifikáciou priamo v aplikácii.
Existujúci predplatitelia Ponuka je platná aj pre existujúcich používateľov predplatného programu Tableau.
Používatelia skúšobnej verzi Ak ste teraz využili bezplatnú skúšobnú verziu alebo už dávnejšie si stiahli skúšobnú verziu programu na svoj počítač, môžete túto licenciu použiť na aktiváciu plnej verzie z pôvodne skúšobnej verzie.
Cena: €54.61