Photoshop Elements 2019 and Premiere Elements 2019 Win ESD (Czech)

Adobe Photoshop 2018 and Premier 2018 Bundle boxshot.png
SKU: G-48394
Admin. poplatok:
€25.00
Donor Partner:
Media:
Language:
Popis: 

Tento produkt obsahuje dva samostatné programy:

Photoshop Elements je nástroj na editáciu, retušovanie, optimalizáciu a distribúciu digitálnych fotografií,
Premiere Elements je nástroj na editáciu a publikovanie digitálnych videí.
Z hľadiska ročného limitu pre darovanie produktov od spoločnosti Adobe sa tento balík programov chápe ako jeden produkt.

Tento softvérový dar poskytuje dve samostatné licencie, po jednej pre programy Photoshop Elements 2019 a Premiere Elements 2019. Každá licencia umožňuje jednému používateľovi inštalovať a využívať tieto programy. Tieto dva programy je možné inštalovať oddelene na rôznych počítačoch jedného používateľa.

Licencia exspiruje k 30. novembru 2023.
Po tomto dátume nebudú programy fungovať.
Ďalšie informácie nájdete nižšie v texte v odseku Licencie.

 

Výhody pre organizácie

Aj bez predchádzajúcich skúseností s úpravou obrázkov alebo videí môžete tieto aplikácie využiť na:
• Vyrozprávanie príbehu o vašej organizácii a jej aktivitách úpravou nahraného videa a jeho publikovaním online,
• Úpravu, vyčistenie alebo organizovanie fotografií od vašich dobrovoľníkov alebo z vášho eventu.
Nástroje pre riadenie editácie vás prevedú krok za krokom celým procesom úpravy obrazu a strihu videa.

Hlavné vlastnosti

Mnoho vlastností na profesionálnej úrovni: Aplikácie Elements sú jednoduchšou alternatívou ku programom Photoshop a Premiere Pro, pričom je zachovaná väčšina funkcií pôvodných komplexnejších produktov. Program Photoshop Elements neobsahuje niektoré pokročilé funkcie programu Photoshop, ako sú napr. Vyvažovanie farieb, Skriptovanie, Zmiešavanie kanálov alebo funkciu Farbenie podľa štandardov CMYK. Program Premiere Elements ponúka menší počet šablón, prechodov a efektov než pôvodný program Premiere Pro.
Jednoduchšia organizácia: Vaše fotografie a videá môžete ľahšie vyhľadávať v organizátorovi dát, ktorý je spoločný pre oba produkty. Organizátor filtruje vaše médiá podľa ľudí, polohy, miesta alebo udalosti. Značkovanie (taggovanie) médií umožní nájsť vaše fotografie alebo videá ešte rýchlejšie.
Úprava obrazu: Program Photoshop Elements dokáže nájsť a odstrániť červené oči a iné nedostatky na fotografiách. Používatelia môžu ručne nastaviť jednotlivé parametre ako farba, osvetlenie, kontrast, tieňovanie atď. pre dosiahnutie požadovaného efektu. Alebo si môžu vybrať zo skupiny postupných úprav a náhľadov, pričom využijú viaceré jednokrokové úpravy fotografií. Tento program umožňuje tiež vytvárať kompozície z viacerých samostatných fotografií alebo inej grafickej predlohy v digitálnej forme.
Úprava videozáznamov: Editácia a montáž prebieha v prostredí Sceneline, vizuálnej mape pre tvorbu scén, zvukov a ich prechodov. Jednotlivé klipy možno pretiahnuť a pustiť (drag and drop), kopírovať alebo vložiť priamo do prostredia editora. Program Premiere Elements umožňuje analyzovať video snímky, opraviť roztrasené zábery, farebnosť a problémy s osvetlením, odrezať zlé zábery alebo vyvážiť zvukové prvky. Umožňuje pridať hudbu, hovorené slovo, text alebo aj rôzne špeciálne efekty.
Viac možností pre import videosignálu: Video signál môžete importovať z rôznych zariadení vrátane videokamier formátu HDV, kompaktných videokamier, webových kamier, video rekordérov s formátom MPEG-4, z digitálnych zrkadlových fotoaparátov a z niektorých mobilných telefónov. Pomocou programu Premiere Elements môžete nahrávať video priamo z webových kamier, analógových digitálnych kariet a z ďalších zdrojov živého video signálu.
Možnosti zdieľania: Program Photoshop Elements optimalizuje fotografie pre zdieľanie prostredníctvom e-mailov, služby Facebook, YouTube alebo rôznych on-line fotoalbumov s cieľom zabezpečiť vysoko kvalitné zábery s minimálnou veľkosťou dátových súborov. Program Premiere Elements je schopný upraviť videá do formátov vhodných pre rôzne médiá vrátane nosičov DVD alebo Blu-ray, webové stránky ako Facebook, YouTube, Vimeo a mobilné zariadenia.

Licencie

Ak ste oprávnený používateľ licencie, softvér môžete nainštalovať a používať aj na sekundárnom počítači. Sekundárny počítač môže byť domáci alebo prenosný počítač, fungujúci na rovnakej platforme. Softvér nesmiete spúšťať súčasne na oboch počítačoch, na primárnom a sekundárnom.

Vyberajte starostlivo

Administratívny poplatok za tento produkt sa nedá vrátiť a produkt sa nedá vymeniť ani vrátiť.

Získanie produktu

Keď bude vaša požiadavka o softvérový dar schválená darcom, administrátor programu TechSoup Slovensko pošle na emailovú adresu vašej organizácie správu s pokynmi pre získanie a aktiváciu produktu.

Systémové požiadavky

Podrobnosti si pozrite na stránke systémové požiadavky pre Photoshop Elements 2019 and Premiere Elements 2019.

Cena: €25.00