Program softvérových zliav spoločnosti Microsoft

Program softvérových zliav spoločnosti Microsoft poskytuje prostredníctvom programu TechSoup Slovensko prístup k širokému spektru softvéru pre neziskové, charitatívne, náboženské a cirkevné organizácie na celom Slovensku.

Ktoré verzie softvéru spoločnosti Microsoft sú k dispozícii?

Názvy produktov v programe spoločnosti Microsoft neobsahujú čísla verzií. Keď získate váš produkt, pri jeho preberaní si môžete vybrať aktuálnu alebo predchádzajúcu verziu softvéru. Na stránke Aktuálne verzie produktov spoločnosti Microsoft môžete zistiť, ktorá verzia je aktuálna (najnovšia). Okrem toho si môžete stiahnuť softvér v ľubovoľnom jazyku, ktorý je k dispozícii.

Oprávnenosť a obmedzenia

Preštudujte si prosím stránku Oprávnenosť a obmedzenia, aby ste zistili, či je vaša organizácia oprávnená na účasť v tomto programe.

Keď požiadate o zľavnené produkty spoločnosti Microsoft, budete najprv vyzvaní na registráciu na neziskovom portáli spoločnosti Microsoft (Microsoft's nonprofit portal). Neskôr tento portál využijete na odoslanie certifikátu do programu TechSoup Slovensko. Certifikát potvrdzuje, že vaša organizácia má nárok na softvérové zľavy spoločnosti Microsoft. Doba platnosti každého certifikátu je jeden rok a po roku je ho potrebné obnoviť.

Oprávnené organizácie môžu požadovať toľko zľavnených produktov, koľko potrebujú.