Registrácia organizácie

1. Pre registráciu vašej organizácie kliknite na tlačidlo Zaregistrujte sa v ľavej časti obrazovky.

Poznámky:
Registračné a identifikačné čísla vyplňte podľa základných registračných dokumentov organizácie.
Podľa typu organizácie to môžu byť stanovy občianskeho združenia, výpis z registra neinvestičných fondov, zriaďovacia listina verejnej knižnice, nadačná listina a podobne.
Rozpočet je orientačný údaj, stačí uviesť priemer za posledných 5-6 rokov. Niektorí darcovia však poskytujú svoje softvérové dary podľa výšky rozpočtu organizácie.

2. Na adresu info@pontisno.sk pošlite e-mailom naskenované dokumenty vašej organizácie
Zároveň nám pošlite aj oficiálnu e-mailovú adresu vašej organizácie. Na túto adresu budeme posielať všetky oficiálne e-mailové správy programu TechSoup Slovensko.
Pre posúdenie vašej organizácie požadujeme dokumenty podľa stránky Kritériá programu TechSoup.

3. Do 5 pracovných dní od doručenia všetkých dokumentov vás budeme informovať, či vaša organizácia spĺňa kritériá tohto programu darovania.

4. Ak vaša organizácia spĺňa podmienky niektorého z darcov nášho programu, na oficiálnu e-mailovú adresu vašej organizácie zašleme pozitívne vyjadrenie administrátora.
Po aktivácii konta používateľa si budete môcť zadať vašu prvú žiadosť o softvérové dary. Ešte predtým vám odporúčame si preštudovať kritériá darovania každého darcu programu TechSoup Slovensko.

5. Ak vaša organizácia nespĺňa podmienky ani jedného z našich darcov, na oficiálnu e-mailovú adresu vašej organizácie zašleme negatívne vyjadrenie.


Pre ďalšie informácie si prečítajte dokument Najčastejšie otázky o programe TechSoup.


Začíname

Pomoc a poradenstvo

< up >