Registrácia organizácie

1. Pre registráciu vašej organizácie kliknite na tlačidlo Zaregistrujte sa v ľavej časti obrazovky.

Poznámky:
Registračné a identifikačné čísla vyplňte podľa základných registračných dokumentov organizácie.
Podľa typu organizácie to môžu byť stanovy občianskeho združenia, výpis z registra neinvestičných fondov, zriaďovacia listina verejnej knižnice, nadačná listina a podobne.
Rozpočet je orientačný údaj, stačí uviesť priemer za posledných 5-6 rokov. Niektorí darcovia však poskytujú svoje softvérové dary podľa výšky rozpočtu organizácie.

2. Na adresu info@pontisno.sk pošlite e-mailom naskenované dokumenty vašej organizácie
Zároveň nám pošlite aj oficiálnu e-mailovú adresu vašej organizácie. Na túto adresu budeme posielať všetky oficiálne e-mailové správy programu TechSoup Slovensko.
Pre posúdenie vašej organizácie požadujeme dokumenty podľa stránky Kritériá programu TechSoup.

3. Do 10 pracovných dní od doručenia všetkých dokumentov vás budeme informovať, či vaša organizácia spĺňa kritériá tohto programu darovania.

4. Ak vaša organizácia spĺňa podmienky niektorého z darcov nášho programu, na oficiálnu e-mailovú adresu vašej organizácie zašleme pozitívne vyjadrenie administrátora.
Po aktivácii konta používateľa si budete môcť zadať vašu prvú žiadosť o softvérové dary. Ešte predtým vám odporúčame si preštudovať kritériá darovania každého darcu programu TechSoup Slovensko.

5. Ak vaša organizácia nespĺňa podmienky ani jedného z našich darcov, na oficiálnu e-mailovú adresu vašej organizácie zašleme negatívne vyjadrenie.


Pre ďalšie informácie si prečítajte dokument Najčastejšie otázky o programe TechSoup.


Začíname

Pomoc a poradenstvo

< up >