Symantec Desktop

Program darovania softvéru od spoločnosti Symantec poskytuje prostredníctvom programu TechSoup Slovensko oprávneným neziskovým organizáciám a knižniciam 2 základné typy softvérových produktov: Symantec Desktop a Symantec Enterprise.

■ Produkty zo skupiny Symantec Desktop (Norton) môžete použiť pre zvýšenie bezpečnosti a zlepšenie výkonu jednotlivých koncových zariadení (počítačov), ktoré nie sú pripojené do spoločnej siete.

■ Produkty zo skupiny Symantec Enterprise môžete použiť pre zvýšenie bezpečnosti vašej siete a počítačov v nej pracujúcich. Ponuka obsahuje produkty ako pre malé a stredné, tak aj pre veľké organizácie.

Zo skupiny Symantec Desktop môže každá oprávnená organizácia získať až 20 licencií Norton Security a 20 licencií Norton Utilities počas jedného fiškálneho roka. Zároveň môžete zo skupiny Symantec Enterprise získať až dva rôzne softvérové produkty a pre každý z nich až 100 licencií počas jedného fiškálneho roka. Výnimku tvorí produkt Backup Exec, pre ktorý stačí získať iba 1 licenciu.

Fiškálny rok trvá od 1. júla do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka.

Základný prehľad organizácií, ktoré sa môžu uchádzať o tento darovaný softvér, nájdete na stránke Kritériá programu TechSoup.