Slovak

Zoner

V rámci programu darovania spoločnosti Zoner môžu oprávnené neziskové a charitatívne organizácie a verejné knižnice získať sofistikovaný softvér na úpravu fotografií.

 • access.jpg.png
  Access
  Admin. poplatok: €9.00
  SKU: LS-40879
 • Project_2013.png
  Project
  Admin. poplatok: €41.00
  SKU: LS-40968

Program darovania spoločnosti SAP

Obmedzenia: 
Pravidlá a obmedzenia

• Darovací program je určený pre oprávnené neziskové organizácie ako sú občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie, neinvestičné fondy, vybrané neziskové združenia právnických osôb, ale aj verejné knižnice, organizácie Slovenského Červeného kríža a vybrané cirkevné a náboženské organizácie.

SAP

Program darovania softvéru spoločnosti SAP

Program darovania softvéru spoločnosti SAP ponúka produkty ideálne pre optimalizáciu a inováciu hlavných procesov organizácie.