Slovak

 • Project_2013.png
  Project
  Admin. poplatok: €42.68
  SKU: LS-40968
 • access.jpg.png
  Access
  Admin. poplatok: €14.23
  SKU: LS-40879

Adobe Cloud - Pravidlá a podmienky

Restrictions: 
 • Množstvo:
  Oprávnené organizácie môžu požiadať počas fiškálneho roka (od 1. júla do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka):
  * o maximálne štyri dotované produkty,
  a súčasne

Program darovania spoločnosti SAP

Restrictions: 
Pravidlá a obmedzenia

• Darovací program je určený pre oprávnené neziskové organizácie ako sú občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie, neinvestičné fondy, vybrané neziskové združenia právnických osôb, ale aj verejné knižnice, organizácie Slovenského Červeného kríža a vybrané cirkevné a náboženské organizácie.

SAP

Program darovania softvéru spoločnosti SAP

Program darovania softvéru spoločnosti SAP ponúka produkty ideálne pre optimalizáciu a inováciu hlavných procesov organizácie.

Adobe

Adobe pre neziskové organizácie spoločnosti TechSoup Slovakia

Získajte prístup k pestrej škále kreatívnych softvérových produktov spoločnosti Adobe. Uchádzať sa o ne môžu oprávnené neziskové a charitatívne organizácie, verejné knižnice, organizácie Slovenského Červeného kríža a vybrané cirkevné a náboženské organizácie.