O and O Software

O&O Software - Pravidlá a podmienky

Obmedzenia: 
Pravidlá a podmienky:

V rámci tohto programu budú softvérové dary poskytované iba oprávneným organizáciám, nie jednotlivcom.

• Počas fiškálneho roka (od 1. júla do 30. júna) môže každá oprávnená organizácia požiadať o maximálne dva softvérové produkty. 

O and O Software


O&O


Prehľad programu darovania spoločnosti O&O Software

Spoločnosť O&O Software vstúpila do programu TechSoup Slovensko, aby neziskovým organizáciám ponúkla softvér pre manažment dát a počítačových systémov.