Symantec Enterprise

Symantec Enterprise - Pravidlá a podmienky

Obmedzenia: 

Množstvo
Zo skupiny Symantec Enterprise môže každá oprávnená organizácia požiadať o dva rôzne softvérové produkty Symantec Enterprise a pre každý z nich maxim. po 100 licencií počas jednoho fiškálneho roka. Výnimku tvorí produkt Backup Exec, z ktorého môže organizácia požiadať max. o 1 licenciu.
Zo skupiny Symantec Desktop môže každá oprávnená organizácia požiadať maxim. až 20 licencií Norton Security a 20 licencií Norton Utilities počas jednoho fiškálneho roka.

Symantec Enterprise

Symantec Program darovania softvéru od spoločnosti Symantec poskytuje prostredníctvom programu TechSoup Slovensko oprávneným neziskovým organizáciám a knižniciam 2 základné typy softvérových produktov: Symantec Enterprise a Symantec Desktop.