Adobe Cloud

Adobe Cloud FAQ

Learn more about the Adobe Donation Program, including information on eligibility, product licensing, downloading and installing software, and more.

Adobe Cloud - Pravidlá a podmienky

Obmedzenia: 
  • Množstvo:
    Oprávnené organizácie môžu požiadať počas fiškálneho roka (od 1. júla do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka):
    * o maximálne štyri dotované produkty,
    a súčasne

Adobe Cloud

Program darovania softvéru spoločnosti Adobe

Získajte prístup k pestrej škále kreatívnych softvérových produktov spoločnosti Adobe. Uchádzať sa o ne môžu oprávnené neziskové a charitatívne organizácie, verejné knižnice, organizácie Slovenského Červeného kríža a vybrané cirkevné a náboženské organizácie.