Autodesk

Autodesk

Program darovania spoločnosti Autodesk ponúka oprávneným neziskovým a dobročinným organizáciám zapojeným do programu TechSoup Slovensko softvér pre design a návrhy produktov.

Produkty spoločnosti Autodesk môžete použiť pre navrhovanie budov, infraštruktúry, produktov, tvorbu zábavného obsahu, atď.

Autodesk - Pravidlá a podmienky

Obmedzenia: 
  • Množstvo: Oprávnené organizácie môžu počas fiškálneho roka (od 1. júla do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka) požiadať o desať licencií spoločnosti Autodesk.
  • Rozpočet: Ročný rozpočet oprávnenej organizácie nesmie prekročiť 10 miliónov USD (resp.