Zoner

Zoner - pravidlá a podmienky

Obmedzenia: 

Obmedzenia:

  • Množstvo: organizácia môže požiadať o akýkoľvek počet licencií, ktorý potrebuje.
  • Rozpočet: žiadosť o softvérový dar nie je limitovaná rozpočtom ani veľkosťou organizácie.
  • Len pre neziskové organizácie a knižnice: ponúkaný produkt je dostupný len pre oprávnené neziskové a charitatívne organizácie a verejné knižnice podľa pravidiel programu TechSoup, ktoré ho využijú na podporu svojej činnosti.

Zoner

V rámci programu darovania spoločnosti Zoner môžu oprávnené neziskové a charitatívne organizácie a verejné knižnice získať sofistikovaný softvér na úpravu fotografií.