Veritas Technologies

Spoločnosť Veritas umožňuje organizáciám využívať silu ich dát a informácií pomocou riešení, ktoré slúžia najväčším a najkomplexnejším heterogénnym prostrediam na svete.

Spoločnosť Veritas podporuje etické a zodpovedné globálne podnikanie, podporuje talentovanú, rôznorodú a inkluzívnu pracovnú silu, angažuje sa pri zavádzaní a podporuje dobré environmentálne postupy a investuje do pozitívneho sociálneho vplyvu na celom svete.

 

 Program darovania spoločnosti Veritas ako súčasť programu TechSoup poskytuje oprávneným neziskovým organizáciám a verejným knižniciam na celom Slovensku podnikové produkty určené na zálohovanie a obnovu dát.

Produkty spoločnosti Veritas môžete použiť na ochranu pred stratou dát vo viacnásobne sieťovaných počítačoch.

Oprávnenosť a obmedzenia

Oprávnené organizácie môžu získať jednu licenciu z každého produktu počas fiškálneho roka (od 1. júla do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka).

Ak si chcete skontrolovať, či je vaša organizácia oprávnená pre účasť v tomto programe, navštívte si stránku Pravidlá a podmienky spoločnosti Veritas.