Zoner

V rámci programu darovania spoločnosti Zoner môžu oprávnené neziskové a charitatívne organizácie a verejné knižnice získať sofistikovaný softvér na úpravu fotografií.

Produkty spoločnosti Zoner môžete aj bez predchádzajúcich skúseností využiť k organizácii, úprave a zdieľaniu vašich fotografií.

Oprávnená organizácia môže získať neobmedzené množstvo darovaných produktov.

Na stránke Pravidlá a podmienky nájdete podrobné informácie o tom, ktoré organizácie sú oprávnené a za akých podmienok môžu využiť túto ponuku.